gaisenes.1s.lv

 


1. Latvijas ziemas kauss šaušanā pa Metāla Siluetiem.


I Latvijas ziemas kausa
šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem pa
Metāla Siluetiem
5. posms

1. Sacensību laiks – 2013.gada 7. aprīlis;
2. Sacensību vieta – a/k “Akvalande” 3. stāvā, Mūkusalas ielā 45/47, Rīgā;
3. Sacensības organizē – Sporta šaušanas klubs "Silueti";
4. Sacensībās drīkst piedalīties – ikviena fiziska persona, kura samaksājusi sacensību dalības maksu un ir apguvusi nepieciešamās iemaņas pareizi rīkoties ar pneimatisko ieroci;
5. Dalībnieku pieteikšanās un ieroču piešaušana – sacensību dienā no plkst. 9:30 – 10:45;
6. Sacensību sākums – plkst. 11:00;
7. Sacensību veids – šaušana ar pneimatisko ieroci pa metāla siluetiem jeb “Silueti P”.
8. Sacensības notiek – starp individuāliem dalībniekiem, atbilstoši sacensību noteikumiem šaušanas disciplīnā „Silueti P”.
1) Ieskaites klases:
a) SP1 – pneimatiskie ieroči ar iepriekšēju gaisa vai CO2 uzpildes sistēmu, (PCP, CO2, multikompresijas), kuru šāviņa sākuma enerģija nepārsniedz 12 džoulus un kas aprīkoti ar optisko tēmekli;
b) SP2 - atsperes – virzuļu tipa pneimatiskie ieroči, kuru šāviņa sākuma enerģija nepārsniedz 12 džoulus un kas aprīkoti ar optisko tēmekli.
c) SP3 – jebkura tipa pneimatiskie ieroči, kuru šāviņa sākuma enerģija nepārsniedz 12 džoulus un kas aprīkoti ar atklātajiem tēmekļiem;
- Sievietes un jaunieši līdz 18 gadu vecumam papildus tiek vērtēti SPS un SPJ ieskaites klasēs;
- Jaunieši līdz 12 gadu vecumam drīkst visas sērijas izpildīt „no ceļa”;
- Katrs dalībnieks drīkst piedalīties vairākās ieskaites klasēs;
- Ar vienu ieroci drīkst šaut vairāki dalībnieki – jāpiesaka pie reģistrēšanās.

9. Sacensību programma – visi sacensību dalībnieki izpilda astoņas pamatsērijas:
1) Pa aunu siluetiem, kas novietoti 31,5m attālumā – no ceļa;
2) Pa aunu siluetiem, kas novietoti 30m attālumā – stāvus;
3) Pa tītaru siluetiem, kas novietoti 30m attālumā – no ceļa;
4) Pa tītaru siluetiem, kas novietoti 27m attālumā – stāvus;
5) Pa cūku siluetiem, kas novietoti 25m attālumā – no ceļa;
6) Pa cūku siluetiem, kas novietoti 22m attālumā – stāvus;
7) Pa vistu siluetiem, kas novietoti 18m attālumā – no ceļa;
8) Pa vistu siluetiem, kas novietoti 15m attālumā – stāvus.

10. Šaušanas kārtība – visi sacensību dalībnieki tiek sadalīti pa 2 vai 3 dalībnieki uz katru celiņu.
Izpildot sēriju viens no dalībniekiem šauj, bet nākošais attiecīgās grupas dalībnieks seko, lai tas ievērotu sacensību noteikumus, kā arī pieraksta viņa rezultātu. Pēc sērijas pabeigšanas, tikko šāvušais dalībnieks noliek izlādēto ieroci un pēc tiesneša signāla „pie mērķiem”, dodas sakārtot mērķus atpakaļ stendā. Pēc tam grupas dalībnieki mainās vietām.
- Katrā sērijā ir 10 mērķi. Katrai sērijai tiek dots sagatavošanās laiks 15 sekundes un sērijas izpildes laiks 5 minūtes.
- Šaušana notiek secībā no kreisās uz labo pusi, vispirms apakšējā rinda, pēc tam augšējā, pa 1 šāvienam uz mērķi.

11. Vērtēšana un apbalvošana – individuālās sacensību vietas tiek noteiktas pēc izpildīto visu sēriju rezultātu summas.
Ja godalgoto vietu ieguvēji ir uzrādījuši vienādu punktu skaitu, tad starp šiem dalībniekiem tiek rīkota pāršaude.
Apbalvotas tiek:
1) SP1, SP 2, SP 3 klasēs 1. līdz 3.vieta ar diplomiem un treniņu mērķiem, 4. un 5. vieta ar diplomiem;
2) SPJ un SPS klasēs 1. līdz 5. vieta ar diplomiem;

12. Dalības maksa - Ls 5.-;

13. Kausa norise:
Kauss tiek organizēts 5 posmos.
Kausa kopvērtējuma uzvarētāji tiks noteikti pēc dalībnieku 4 labāko posmu punktu kopsummas.


Sacensību galvenais tiesnesis:

Māris Strādnieks
Tel. Nr. +371 29162346

Komentāri (0)  |  2013-03-29 01:53  |  Skatīts: 2144x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ